Słowa Najważniejsze

Sobota 8 stycznia 2022

Czytania »

Magdalena Jóźwik

|

08.01.2022 00:00 GN 51/2021 Otwarte

Po co Jezus rozmnaża chleb?

Mk 6, 34-44

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia». Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!»

Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?»

On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».

Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich.

Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

Jedli wszyscy do sytości. Mk 6, 44

Ewangelia z komentarzem. Po co Jezus rozmnaża chleb?
Gość Niedzielny

Po co Jezus rozmnaża chleb? Czy to kwestia oszczędności? Pan rozmnoży, wszyscy zaoszczędzą, a przy tym nie będą musieli się fatygować do okolicznych wsi. Nie jest to również sposób na tanią sensację i szukanie rozgłosu. Jezus to nie celebryta. Ewangelista podpowiada, jak interpretować to wydarzenie, wspominając o rozsadzeniu tłumu gromada przy gromadzie na trawie. Wiemy dzięki temu, że wydarzenie miało miejsce przed świętem Paschy, w czasie którego Izraelici wspominali wyjście z Egiptu i drogę przez pustynię, kiedy doświadczali szczególnej Bożej opieki. Po co Jezus rozmnaża chleb? By objawić, że w Nim Bóg przychodzi ostatecznie wyzwolić swój lud.