Słowa Najważniejsze

Poniedziałek 10 stycznia 2022

Czytania »

Andrzej Macura

|

10.01.2022 06:20 GN 1/2022 Otwarte

Królestwo Boże już jest wśród nas

Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Mk 1,15

Ewangelia z komentarzem. Królestwo Boże już jest wśród nas
Gość Niedzielny

Wezwanie Jezusa, by się nawracać i wierzyć w Ewangelię, i w XXI wieku nie straciło na aktualności. Królestwo Boże już jest. Jest wśród nas. W każdej też chwili może nadejść godzina, w której królowanie Jezusa okaże się w całej pełni, gdy przyjdzie powtórnie, by sądzić żywych i umarłych. Naprawdę warto być na ten dzień przygotowanym. Trzeba jednak koniecznie podkreślić, że nawrócenie i wiara w Jezusa nie mogą być jedynie kwestią przyjęcia pewnej religijnej teorii: tak, wierzę, że Jezus jest Zbawicielem świata. Wierzyć w Ewangelię znaczy nie tylko ufać obietnicom, jakie złożył Jezus, ale też realizować wymagania, które nam stawia. Bo chyba nie chcielibyśmy osiągnąć nieba „teoretycznie”. Wiedzieć, że jest, ale w praktyce cierpieć katusze wiecznego potępienia.