Słowa Najważniejsze

Wtorek 28 grudnia 2021

Czytania »

Judyta Syrek

|

28.12.2021 06:50 GN 51/2021 Otwarte

Trzy obrazy ludzkiego serca

Mt 2,13-18

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”.

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.

Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. Mt 2,13

Ewangelia z komentarzem. Trzy obrazy ludzkiego serca
Gość Niedzielny

Herod obsesyjnie pragnął władzy, a jego serce było zwrócone tylko na siebie. Jego serce było spętane złą mocą. I przed tą mocą ucieka Józef wraz z Maryją i Dzieciątkiem. Józef też czuje niepokój, ale jego serce nie jest zwrócone na siebie, na pragnienie władzy, tylko jest przepełnione troską o bycie z Bogiem i pełnienie Jego woli. Słucha głosu anioła i idzie tam, gdzie posyła go Bóg. Trzy obrazy ludzkiego serca. Serce poszukujące Boga, serce zatroskane o Boga i serce odrzucające Boga, zwrócone tylko na siebie. Postawa Mędrców i Józefa ratuje życie i niesie życie. Postawa Heroda powoduje śmierć niewinnych, daje początek cywilizacji śmierci. W Boże Narodzenie odrodziło się w naszych sercach wszystko, co najlepsze, odrodziła się cywilizacja miłości. Wytrwajmy w tej postawie przez cały nowy rok.

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google