Słowa Najważniejsze

Środa 29 grudnia 2021

Czytania »

Ks. Jerzy Szymik

|

29.12.2021 06:55 GN 51/2021 Otwarte

Gdy włączasz się w szeregi Jego Niech to będzie Twoją Chwałą

Łk 2, 22-35

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. a gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Łk 2,29-30

Ewangelia z komentarzem. Gdy włączasz się w szeregi Jego Niech to będzie Twoją Chwałą
Gość Niedzielny

Kiedy odmawiam Kantyk Symeona, myśl i serce idą nieodmiennie w stronę kartki, którą przechowujemy w rodzinnym skarbcu. Zapisał ją mój dziadek Antoni, górnik, w wigilię mojej prymicyjnej Mszy, 15 kwietnia 1979 roku. Miał wtedy 78 lat: „Usłuchałeś głosu Jego, który mówił: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Gdy włączasz się w szeregi Jego Niech to będzie Twoją Chwałą. Przygarniaj jak najwięcej ziarna Bożego do skarbca Jego. Gdy przystępujesz pierwszy raz do ołtarza Jego – za Symeonem słowa powtarzam, gdy Cię widzę przystępującego do ołtarza. Niech Cię hojnie Pan łaskami swoimi i siłą obdarza”.

 

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google