Słowa Najważniejsze

Środa 8 grudnia 2021

Czytania »

ks. Jerzy Szymik

|

08.12.2021 00:00 GN 48/2021 Otwarte

Wcielenie i Pięćdziesiątnica

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Duch Święty zstąpi na Ciebie. Łk 1,35

Ewangelia z komentarzem. Wcielenie i Pięćdziesiątnica
Gość Niedzielny

Największym dziełem Ducha Świętego w historii świata jest wcielenie Syna Bożego. Nawet sam dzień zesłania Ducha nie przyniósł nic większego niż wcielenie. Bo dzień Zielonych Świąt jest najgłębiej złączony z godziną Nazaretu, zwiastowaniem Dziewicy. A to, co się rozpoczęło w wydarzeniu wcielenia, w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy obejmuje cały świat: Chrystus chce się ukształtować w nas jak w Maryi, chce się rodzić z ludzi jak z Niej. I właśnie nadanie człowiekowi i jego historii kształtu Chrystusa, uczynienie ludzi „chrystokształtnymi”, jest największym dziełem Ducha Świętego rozszerzonym na wszystkich i wszystko: od Nazaretu i Betlejem przez jerozolimski Wieczernik, aż po eschatologiczną komunię z Bogiem.

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google