Cytat na dziś

Niedziela 5 Grudnia 2021 r.

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. [Flp 1,6]

Poniedziałek 6 Grudnia 2021 r.

Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. [Iz 35,5]

Wtorek 7 Grudnia 2021 r.

Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. [Iz 40,8]

Środa 8 Grudnia 2021 r.

W Nim (Chrystusie) Bóg wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. [Ef 1,4]

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą».
[Iz 41,13]

Piątek 10 Grudnia 2021 r.

Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. [Iz 48,17]

Sobota 11 Grudnia 2021 r.

Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica [Ps 80,15-16]