Cytat na dziś

Niedziela 28 Listopada 2021 r.

Stawajcie się coraz doskonalszymi! [1 Tes 4,2]

Poniedziałek 29 Listopada 2021 r.

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów
[Iz 2,4]

Wtorek 30 Listopada 2021 r.

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie
[Rz 10,9]

Środa 1 Grudnia 2021 r.

Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. i wielbiły Boga Izraela [Mt 15,31]

Czwartek 2 Grudnia 2021 r.

Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. [Mt 7,21]

Piątek 3 Grudnia 2021 r.

Wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu. [Iz 29, 20b-21a]

Sobota 4 Grudnia 2021 r.

Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. [Iz 30,20]