Cytat na dziś

Niedziela 2 Stycznia 2022 r.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. [J 1,4-5]

Poniedziałek 3 Stycznia 2022 r.

Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. [1J 3,6]

Wtorek 4 Stycznia 2022 r.

Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. [1J 3,9]

Środa 5 Stycznia 2022 r.

A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. [1J 3,20]

Czwartek 6 Stycznia 2022 r.

Oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan. [Iz 60,2]

Piątek 7 Stycznia 2022 r.

Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. [1J 4,1]

Sobota 8 Stycznia 2022 r.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. [1 J 4,7]