Cytat na dziś

Niedziela 23 Stycznia 2022 r.

Wy jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. [1Kor 12, 27]

Poniedziałek 24 Stycznia 2022 r.

Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. [2Sm 5,2]

Wtorek 25 Stycznia 2022 r.

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [Mk 16,16]

Środa 26 Stycznia 2022 r.

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. [2Tm 1,8]

Czwartek 27 Stycznia 2022 r.

Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. [Mk 4,24]

Piątek 28 Stycznia 2022 r.

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. [Mk 4,26]

Sobota 29 Stycznia 2022 r.

Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary! [Mk 4,24]