Słowa Najważniejsze

Wtorek 11 stycznia 2022

Czytania »

Judyta Syrek

|

11.01.2022 00:00 GN 1/2022 Otwarte

Demony próbują bronić się przed Jezusem, ale Jego Słowo zwycięża

Mk 1, 21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Mk 1,22

Ewangelia z komentarzem. Demony próbują bronić się przed Jezusem, ale Jego Słowo zwycięża
Gość Niedzielny

Boimy się świata złych duchów. Ale bywa też tak, że świat duchów wydaje nam się światem odległym, z pogranicza baśni, istniejącym w wyobraźni ludzkiej. Tymczasem moc tego świata jest większa od mocy człowieka. Tylko moc słowa Bożego przewyższa moc Złego. Widzimy wyraźnie w Ewangelii, jak demony próbują bronić się przed Jezusem, ale Jego Słowo zwycięża. Słowo Boże ma niewyobrażalnie potężną moc. Codzienna lektura Biblii, bezustanne życie Słowem pomaga w utrzymywaniu duchowej i psychicznej kondycji. Choć nie wystarczy czytać Słowo i je znać. Czytali i znali Pisma faryzeusze. Ale ich czyny nie szły za Bożym słowem. Każdy natomiast, kto żyje Słowem, czyta je i potwierdza je czynami, może czuć się wolny i bezpieczny. Moc Złego nie dotknie go.