Słowa Najważniejsze

Środa 2 lutego 2022

Czytania »

ks. Jerzy Szymik

|

02.02.2022 00:00 GN 4/2022 Otwarte

Bitewne zwarcie cierpienia i grzechu

Łk 2,22-40

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Łk 2,35

Ewangelia z komentarzem. Bitewne zwarcie cierpienia i grzechu
Gość Niedzielny

Te słowa Symeona, skierowane do „Maryi, Matki Jego”, są tajemnicze, tchną jakąś przepastną głębią, bliską tajemnicy Krzyża Syna. Głębia przyzywa głębię. Co tu robi owo „aby”? Odsłonięcie zła czyichś serc ma być przyczyną cierpienia Niewinnej? Boleść z powodu odrzucenia Jezusa, Syna, z powodu sprzeciwu wobec Niego jako Znaku, będzie odtąd raniła Jej duszę. Istnieje bowiem związek tej boleści (przeszywającego Jej duszę miecza) z odkryciem bezbożnych knowań ludzkich serc, wyjaśnia starzec, na którym „Duch Święty spoczywał”. Ból bezgrzesznej, najświętszej z kobiet, służy demaskacji zła. Oto istota Ewangelii: bitewne zwarcie cierpienia i grzechu.

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google