Słowa Najważniejsze

Sobota 16 grudnia 2023

Czytania »

s. Joanna Nowińska

|

16.12.2023 00:00 GN 49/2023 Otwarte

Bóg pokazuje siebie teraz – pytanie, czy przyjmujesz Jego przekaz

Mt 17,10-13

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

 

Eliasz już przyszedł,  a nie poznali go. Mt 17,12

Ewangelia z komentarzem. Bóg pokazuje siebie teraz – pytanie, czy przyjmujesz Jego przekaz
Gość Niedzielny

 

Uczniowie schodzą z góry po przemienieniu Jezusa. Ich uwaga skierowana jest na Niego znacznie silniej niż wcześniej. Nie trzeba pośredników – pojawia się więc pytanie o przekaz tradycji. Przywołany Eliasz to reminiscencja Bożej inicjatywy z Księgi Malachiasza: obietnica Posłańca Przymierza, którego pragną ludzie, i przyjście proroka, wskazującego Boga Żywego nie tylko etymologią swojego imienia (JHWH moim Bogiem), ale i każdym swoim działaniem. Zanim Bóg odsłoni swoją twarz, chce, aby człowiek mógł nauczyć się Jego Osoby, by odkrył kolejny raz, ale może głębiej, w jaki sposób Bóg działa. Bóg pokazuje siebie teraz – pytanie, czy przyjmujesz Jego przekaz.