Słowa Najważniejsze

Sobota 2 grudnia 2023

Czytania »

Magdalena Jóźwik

|

02.12.2023 00:00 GN 47/2023 Otwarte

Czujność, do której wzywa Jezus, polega na zaglądaniu w serce

Łk 21,34-36 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe… Łk 21,34

Ewangelia z komentarzem. Czujność, do której wzywa Jezus, polega na zaglądaniu w serce
Gość Niedzielny

Obok wymienionych w dzisiejszej Ewangelii pijaństwa i obżarstwa w sformułowanie „troski doczesne” moglibyśmy włożyć całkiem sporo różnych spraw. Jezus, przestrzegając przed ociężałością serca, nie chce zachęcić nas do ignorowania problemów, spychania tego, co czujemy, gdzieś głębiej w siebie czy do braku reakcji na pojawiające się trudności. Serce, które nie reaguje na swoje kryzysowe pęknięcia, ostatecznie staje się coraz bardziej obciążone i szuka ucieczki między innymi w pijaństwie i obżarstwie. Z kolei czujność, do której wzywa Jezus, polega na zaglądaniu w serce, by odkryć, czy przypadkiem nie potrzebuje ono porządków, żeby móc trwać w oczekiwaniu na Jego przyjście.