Słowa Najważniejsze

« » Styczeń 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Sobota 6 stycznia 2024

Czytania »

s. Joanna nowińska

|

06.01.2024 00:00 GN 51/2023 Otwarte

Jak nie przegapić czy nie zbanalizować Wcielenia Syna Bożego?

Mt 2,1-12 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

 

Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Mt 2,2

Ewangelia z komentarzem. Jak nie przegapić czy nie zbanalizować Wcielenia Syna Bożego?
Gość Niedzielny

Siła przekonania, siła informacji, siła emocji. Różna w oddziaływaniu na poszczególne grupy. Jedni przez nią pchani pokonali tysiące kilometrów (Mędrcy); ktoś z lęku czy zbrodniczych zamiarów nie przeszedł nawet krótkiego odcinka (Herod); inni – świetnie orientując się w sprawie – uodpornili się na nią mentalnie (arcykapłani i uczeni w Piśmie). A zatem to nie kwestia atrakcyjności Prawdy miała znaczenie, lecz ludzki osąd jej wartości. Niektóre kryteria, na podstawie których dokonywano oceny, okazały się błędne. Jak nie przegapić czy nie zbanalizować Wcielenia Syna Bożego? Może odkryć, co znaczy, że jest On Bogiem, i jakie treści odsłania o całej Trójcy człowieczeństwo Jezusa.