Słowa Najważniejsze

Wtorek 6 lutego 2024

Czytania »

ks. Tomasz Trzaska

|

06.02.2024 00:00 GN 05/2024 Otwarte

By naprawdę pięknie żyć, wystarczy szczerze trzymać się przykazań, w tym: przykazania miłości

Mk 7,1-13 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».

I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mk 7,9

 

Ewangelia z komentarzem. By naprawdę pięknie żyć, wystarczy szczerze trzymać się przykazań.
Gość Niedzielny

Religijne zwyczaje powinny wyrażać w gestach i słowach to, co przeżywamy w sercu. Lubimy je pielęgnować i do nich wracać, bo czujemy, że mają one jakiś sens i pomagają nam piękniej wierzyć. Co jednak, gdy robię sobie z nich wymówkę, aby wierzyć po swojemu? Że przecież od zawsze tak żyję i jeszcze nic złego się nie stało. Wszak Bóg już dawno nie jest surowym księgowym, ale dziś jest raczej wyrozumiałym i cierpliwym przyjacielem. Taka „wiara po mojemu”. Pierwotne znaczenie biblijnego słowa „uchylać” (gr. atheteo) oznacza usuwać, unieważniać i uznawać za niebyłe. To bardzo mocny zarzut stawiany przez Jezusa faryzeuszom. A przecież by naprawdę pięknie żyć, wystarczy szczerze trzymać się przykazań, w tym tego najważniejszego: przykazania miłości.