Słowa Najważniejsze

Sobota 24 lutego 2024

Czytania »

s. Joanna Nowińska

|

24.02.2024 00:00 GN 07/2024 Otwarte

On jest Tym, który wszystko doprowadza do celu

Mt 5,43-48 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

On zsyła deszcz… Mt 5,45

Ewangelia z komentarzem. On jest Tym, który wszystko doprowadza do celu
Gość Niedzielny

Bez żadnej różnicy Bóg troszczy się o życie tych, którzy wchodzą w Jego myślenie, jak i tych, którzy odwracają się w przeciwnym kierunku. Żadne ludzkie postępowanie nie zmieni Jego nastawienia, Jego miłości. Nie można pozbyć się synostwa. Bóg Ojciec nieustannie tłumaczy nam w różnych sytuacjach konfliktowych, w obliczu zranień, złośliwości, przemocy i nienawiści: „To też jest moje dziecko”. Nie oznacza to z Jego strony aprobaty zła, ale wagę więzi. Nic nikomu nie ujdzie „na sucho”, ale też nikogo Bóg nie zostawi, nawet jeśli dany człowiek wybrał zło. On jest Tym, który wszystko doprowadza do celu. Jako Jego dzieci do takiego funkcjonowania z Nim jesteśmy zaproszeni.