Słowa Najważniejsze

Czwartek 22 lutego 2024

Czytania »

Andrzej Macura

|

22.02.2024 00:00 GN 07/2024 Otwarte

Chrześcijanie często narażeni są dziś na pokusę zmiękczania tego, co mówił Chrystus

Mt 16,13-19 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Szymon Piotr: „Tyjesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.  Mt 16,15

Ewangelia z komentarzem. Chrześcijanie często narażeni są na pokusę zmiękczania tego, co mówił Jezus
Gość Niedzielny

Na pytanie Jezusa Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Chrześcijanie często narażeni są dziś na pokusę zmiękczania tego, co mówił Chrystus, tak by Ewangelia stała się „lekkostrawna”; nie stawiała przed koniecznością zmiany życiowych postaw. Uświadomienie sobie, kim jest Jezus, jaką daje nam obietnicę, pomaga tę pokusę odrzucić. Uświadamiając sobie, kim jest Ten, któremu zaufaliśmy, zrozumiemy, że poprawianie Go to bluźnierstwo. Ale w Ewangelii tego dnia odkrywamy jeszcze jedno wezwanie: do wierności Piotrowi. Wszak jeśli on coś zwiąże czy rozwiąże tu, na ziemi, nawet w niebie jego decyzja zostanie zaakceptowana.