Słowa Najważniejsze

Poniedziałek 26 lutego 2024

Czytania »

ks. Tomasz Koryciorz

|

26.02.2024 00:00 GN 08/2024 Otwarte

Trzy rady Abby Pojmena

Łk 6,36-38 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Łk 6,38

Ewangelia z komentarzem. Trzy rady Abby Pojmena
Gość Niedzielny

Zanotowałem sobie kiedyś trzy rady Abby Pojmena o tym, jak złapać odpowiedni dystans w życiu. Po pierwsze, nie warto traktować siebie poważnie. I tego wszystkiego, co podpowiadają o nas nasze myśli. Po drugie, warto zająć się czymś pożytecznym. A po trzecie, pomyśleć sobie, że inni myślą o nas jeszcze gorzej, a i tak to wszystko nie jest prawdą.

Zanim coś powiemy lub pomyślimy o innych, warto popatrzeć na to z pewnego dystansu. Pozwolić życiu dobrze wymierzyć, ubić i utrząść to, co w emocjach i porywie chwili przybiera formy hiperboliczne i ostateczne. Warto, patrząc na innych, spojrzeć wpierw na siebie i postawić się na miejscu osądzanego. I przyjrzeć się mierze, jaką osądzamy siebie w danej sytuacji, aby potem dobrze odmierzyć osąd i słowa skierowane ku innym.