Cytat na dziś

Niedziela 25 Lutego 2024 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

Poniedziałek 26 Lutego 2024 r.

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36)

Wtorek 27 Lutego 2024 r.

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony (Mt 23,12)

Środa 28 Lutego 2024 r.

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą (Mt 20,26)

Czwartek 29 Lutego 2024 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce
(Jr 17,5)

Piątek 1 Marca 2024 r.

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce (Mt 21,43)

Sobota 2 Marca 2024 r.

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca (Ps 103,12)