Cytat na dziś

Niedziela 28 Stycznia 2024 r.

Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku (Ps 95,7)

Poniedziałek 29 Stycznia 2024 r.

Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, Ty moją głowę podnosisz
(Ps 3,4)

Wtorek 30 Stycznia 2024 r.

Nie bój się, wierz tylko!(Mk 5,36)

Środa 31 Stycznia 2024 r.

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia (Ps 32,7)

Czwartek 1 Lutego 2024 r.

Twoja jest wielkość, moc i sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, Twoje jest, Panie (1 Krn 29,11)

Piątek 2 Lutego 2024 r.

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34)

Sobota 3 Lutego 2024 r.

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa (Ps 119,14)