Cytat na dziś

Niedziela 18 Lutego 2024 r.

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15)

Poniedziałek 19 Lutego 2024 r.

Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków! (Kpł 19,15)

Wtorek 20 Lutego 2024 r.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! (Mt 6,9)

Środa 21 Lutego 2024 r.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość (Ps 51,3)

Czwartek 22 Lutego 2024 r.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną (Ps 23,4)

Piątek 23 Lutego 2024 r.

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił (Ez 18,26)

Sobota 24 Lutego 2024 r.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5,44)