Cytat na dziś

Niedziela 3 Marca 2024 r.

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi (1 Kor 1,25)

Poniedziałek 4 Marca 2024 r.

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Łk 12,40)

Wtorek 5 Marca 2024 r.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami (Ps 25,4)

Środa 6 Marca 2024 r.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim (Mt 5,19)

Czwartek 7 Marca 2024 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza (Łk 11,23)

Piątek 8 Marca 2024 r.

Miłować Boga  całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary (Mk 12,33)

Sobota 9 Marca 2024 r.

Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika (Oz 6,4)