Cytat na dziś

Niedziela 31 Marca 2024 r.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze
(Kol 3,1)

Poniedziałek 1 Kwietnia 2024 r.

Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą (Mt 28,10)

Wtorek 2 Kwietnia 2024 r.

Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!
(Dz 2,40)

Środa 3 Kwietnia 2024 r.

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił (Łk 24,29)

Czwartek 4 Kwietnia 2024 r.

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam (Łk 24,39)

Piątek 5 Kwietnia 2024 r.

Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni
(Dz 4,12)

Sobota 6 Kwietnia 2024 r.

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was (ludzi) niż Boga? (Dz 4,19)