Cytat na dziś

Niedziela 28 Kwietnia 2024 r.

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,18)

Poniedziałek 29 Kwietnia 2024 r.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności (1J 1,5)

Wtorek 30 Kwietnia 2024 r.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję (J 14,27)

Środa 1 Maja 2024 r.

Nade wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości (Kol 3,14)

Czwartek 2 Maja 2024 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!(J 15,9)

Piątek 3 Maja 2024 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości (Kol 1,12)

Sobota 4 Maja 2024 r.

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził (J 15,18)