Cytat na dziś

Niedziela 2 Czerwca 2024 r.

Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach (2Kor 4,6)

Poniedziałek 3 Czerwca 2024 r.

Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie żądzą (2P 1,4)

Wtorek 4 Czerwca 2024 r.

Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość (2P 3,13)

Środa 5 Czerwca 2024 r.

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7)

Czwartek 6 Czerwca 2024 r.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy (2 Tm 2,11)

Piątek 7 Czerwca 2024 r.

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach (Ef 3,8-17)

Sobota 8 Czerwca 2024 r.

To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi (1 Sm 2,6)