Cytat na dziś

Niedziela 26 Maja 2024 r.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15)

Poniedziałek 27 Maja 2024 r.

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego (Mk 10,25)

Wtorek 28 Maja 2024 r.

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1P 1,13)

Środa 29 Maja 2024 r.

Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym (Mk 10,43)

Czwartek 30 Maja 2024 r.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,51)

Piątek 31 Maja 2024 r.

Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem (Rz 12,9)

Sobota 1 Czerwca 2024 r.

Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie (Jud 20)