Cytat na dziś

Niedziela 12 Maja 2024 r.

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój (Ef 4,3)

Poniedziałek 13 Maja 2024 r.

Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat
(J 16,33)

Wtorek 14 Maja 2024 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej (J 15,9)

Środa 15 Maja 2024 r.

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20,35)

Czwartek 16 Maja 2024 r.

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia aż do śmierci (Ap 12,11)

Piątek 17 Maja 2024 r.

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21,17)

Sobota 18 Maja 2024 r.

"Panie, a co z tym będzie?"  Odpowiedział mu Jezus: "Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!"
(J 21,21-22)