Cytat na dziś

Niedziela 24 Marca 2024 r.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam (Iz 50,7)

Poniedziałek 25 Marca 2024 r.

Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu
(Ps 27,3)

Wtorek 26 Marca 2024 r.

Po wyjściu Judasza rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony (J 13,31)

Środa 27 Marca 2024 r.

Judasz do wrogów Jezusa: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?" A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników
(Mt 26 14)

Czwartek 28 Marca 2024 r.

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi (J 13,14)

Piątek 29 Marca 2024 r.

Królestwo moje nie jest z tego świata (J 18,36)

Sobota 30 Marca 2024 r.

Bez cytatu. Dziś cisza