Cytat na dziś

Niedziela 17 Marca 2024 r.

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity (J 12,24)

Poniedziałek 18 Marca 2024 r.

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem
(J 8,7)

Wtorek 19 Marca 2024 r.

On to (Abraham) wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów (Rz 4,18)

Środa 20 Marca 2024 r.

Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,37)

Czwartek 21 Marca 2024 r.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki (J 8,51)

Piątek 22 Marca 2024 r.

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą (Jr 20,11)

Sobota 23 Marca 2024 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha (Ez 18,31)