Cytat na dziś

Niedziela 10 Marca 2024 r.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16)

Poniedziałek 11 Marca 2024 r.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie (Ps 30,2)

Wtorek 12 Marca 2024 r.

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną (Ps 46,8)

Środa 13 Marca 2024 r.

Nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą (J 5,25)

Czwartek 14 Marca 2024 r.

Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił (Ps 106,19)

Piątek 15 Marca 2024 r.

Bezbożni mówili sobie: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu (Mdr 2,12)

Sobota 16 Marca 2024 r.

Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę (Jr 11,20)