Cytat na dziś

Niedziela 31 Grudnia 2023 r.

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34)

Poniedziałek 1 Stycznia 2024 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej (Ga 4,7)

Wtorek 2 Stycznia 2024 r.

A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne (1J 2,25)

Środa 3 Stycznia 2024 r.

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego (1J 3,1b)

Czwartek 4 Stycznia 2024 r.

Kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata (1J 3,10)

Piątek 5 Stycznia 2024 r.

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci (1J 3,14)

Sobota 6 Stycznia 2024 r.

Pto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan (Iz 60,2)