Cytat na dziś

Niedziela 7 Stycznia 2024 r.

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (1J 5,4)

Poniedziałek 8 Stycznia 2024 r.

"Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim (Mk 1,17-18)

Wtorek 9 Stycznia 2024 r.

Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza
(1 Sm 2,5)

Środa 10 Stycznia 2024 r.

Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa (Ps 40,8)

Czwartek 11 Stycznia 2024 r.

Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o naszej nędzy i ucisku? (Ps 44, 24-25)

Piątek 12 Stycznia 2024 r.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności (Ps 89, 16)

Sobota 13 Stycznia 2024 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mk 2,17)