Cytat na dziś

Niedziela 21 Stycznia 2024 r.

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15)

Poniedziałek 22 Stycznia 2024 r.

Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim (2 Sm 5,10)

Wtorek 23 Stycznia 2024 r.

Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mk 3,35)

Środa 24 Stycznia 2024 r.

Bóg mówi: Czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: Dlaczego nie zbudowaliście Mi domu cedrowego? (2 Sm 7,7)

Czwartek 25 Stycznia 2024 r.

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,15)

Piątek 26 Stycznia 2024 r.

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga (2 Tm 1,8)

Sobota 27 Stycznia 2024 r.

Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary! (Mk 4,40)