Słowa Najważniejsze

« » Styczeń 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Środa 24 stycznia 2024

Czytania »

Judyta Syrek

|

24.01.2024 00:00 GN 03/2024 Otwarte

Słowo Boże działa tam, gdzie jest zaufanie, pokój, gdzie człowiek dba o obecność Boga w sobie

Mk 4,1-20 

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:

«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydawały plon, wschodząc i rosnąc; a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby „patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina”».

I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

Na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa Bożego. Mk 4,20

Ewangelia z komentarzem. Słowo Boże działa tam, gdzie jest zaufanie
Gość Niedzielny

Z początkiem roku Ewangelia pokazuje nam liczne cuda Jezusa i Jego nauczanie. Przypowieść o siewcy opowiada o słowie Bożym. O jego sile i skutkach, jakie może uczynić w człowieku. Pod warunkiem, że serce człowieka będzie wolne od wpływu i działania Złego. Jak sugeruje dzisiaj Jezus, Zły też słucha słowa Bożego, ale go nie przyjmuje. Drugi warunek to rozwój duchowy, który pozwala zakorzenić się słowu w nas. Jeżeli nie rozwijamy się duchowo, jesteśmy jak skała, na której nic nie może wyrosnąć. I trzeci warunek, to wolność od bogactw i trosk tego świata. Słowo Boże działa tam, gdzie jest zaufanie, pokój, gdzie człowiek dba o obecność Boga w sobie. Wtedy słowo przynosi niespodziewane efekty.