Słowa Najważniejsze

« » Styczeń 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Wtorek 16 stycznia 2024

Czytania »

ks. Tomasz Trzaska

|

16.01.2024 00:00 GN 02/2024 Otwarte

Kochać Boga i drugiego człowieka

Mk 2,23-28 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

To szabat został ustanowiony dla człowieka. Mk 2,27a

Ewangelia z komentarzem. Kochać Boga i drugiego człowieka
Gość Niedzielny

Prawo jest potrzebne. Ono wiele porządkuje i pomaga tym, którzy nie wiedzą, jak postąpić. Wyznacza normy i wprowadza ład. Jest to pewne minimum, lecz minimum niewystarczające do normalnego życia. Trzeba zrobić następny krok: kochać Boga i drugiego człowieka. Sobór Watykański II podkreślał, że od dobra osób powinien zależeć porządek rzeczy, a nie odwrotnie. Prawo ma służyć człowiekowi, a nie człowiek prawu. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, byśmy nie tyle ściśle i surowo realizowali nakaz zachowywania dni świętych, co pamiętali, że świętowanie i odpoczynek możemy również przeżywać z Bogiem. Świadome celebrowanie „szabatu” nie tylko jest podwójnie piękne, ale i pomaga mi wzrastać do dojrzałości w wierze.