Słowa Najważniejsze

Piątek 15 grudnia 2023

Czytania »

Magdalena Jóźwik

|

15.12.2023 00:00 GN 49/2023 Otwarte

Gdyby wszystko, co jest zapisane w Ewangelii, było proste, jednoznaczne…

Mt 11,16-19

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

 

Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Mt 11,19

Ewangelia z komentarzem. Gdyby wszystko, co jest zapisane w Ewangelii, było proste, jednoznaczne…
Gość Niedzielny

Gdyby wszystko, co jest zapisane w Ewangelii, było proste, jednoznaczne… Gdybyśmy postępowali zawsze w sposób jasny i niepozostawiający wątpliwości co do moralnej oceny naszych czynów... Gdyby Bóg i Jego działanie w świecie, w życiu poszczególnych ludzi, był zrozumiały, wyraźny, czytelny... Gdyby tak było, nie byłoby potrzebne rozeznawanie, szukanie i zadawanie pytań o sens, wiarę, życie. Dzieci z dzisiejszej Ewangelii, to ci, którzy chcą prostego świata, bez pytań, bez przyglądania się okolicznościom, bez zmienności i różnorodności. Taki świat może i byłby prostszy, ale czy my w nim stalibyśmy się dorośli?