Słowa Najważniejsze

Czwartek 7 grudnia 2023

Czytania »

Andrzej Macura

|

07.12.2023 05:25 GN 48/2023 Otwarte

Nie wystarczy składać pobożnie rąk

Mt 7,21.24-27 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mt 7,21

Ewangelia z komentarzem. Nie wystarczy składać pobożnie rąk
Gość Niedzielny

Nie wystarczy składać pobożnie rąk. Nie wystarczy być ewangelizatorem, katechetą, redaktorem w katolickim piśmie, księdzem czy nawet biskupem. Trzeba jeszcze naprawdę pełnić wolę Boga. Bo jeśli nie, buduje się na piasku. A wtedy wiara nie przetrwa próby, jaką będzie Boży sąd. To mówi nam dziś Jezus. A co jest wolą Boga? Tłumaczył Jezus, że streszcza się ona w zasadzie: „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”. Proste, niby oczywiste. Tyle że gdy przychodzi do zastosowania w praktyce… Nie, nie zacznę teraz narzekać. Patrzmy jednak, jak budujemy. Czy na skale wierności Bogu, czy na piasku łudzenia samych siebie…