Słowa Najważniejsze

Poniedziałek 25 grudnia 2023

Czytania »

ks. Tomasz Koryciorz

|

25.12.2023 00:00 GN 51/2023 Otwarte

Słowo – Bóg przyjmuje ciało, aby żyć wśród nas

J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1,14

Ewangelia z komentarzem. Słowo – Bóg przyjmuje ciało, aby żyć wśród nas
Gość Niedzielny

To jedne z najmocniejszych słów Janowego Prologu i Janowej Ewangelii. Nie można w bardziej skondensowany sposób wypowiedzieć słowami prawdy o bliskości i miłości Boga. Słowo – Bóg przyjmuje ciało, aby żyć wśród nas. Gdy wybrzmią już „Cicha noc” i „Bóg się rodzi”. Gdy karp, nawet ten odgrzewany, zniknie z naszego jadłospisu. Gdy wyrzucimy lub schowamy choinki, pogasimy kolorowe światełka, a świąteczny obrus nie będzie już tak śnieżnobiały i nieskazitelny, On – Bóg dalej będzie tak samo bliski i tak samo kochający. Boże Narodzenie nie jest tylko odświętną, zaznaczoną na czerwono datą w kalendarzu, jest naszym codziennym życiem z Bogiem, przychodzącym do nas każdego dnia.