Słowa Najważniejsze

Środa 20 grudnia 2023

Czytania »

Judyta Syrek

|

20.12.2023 01:00 GN 50/2023 Otwarte

Najważniejsze „tak” w historii świata

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

 Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.  Łk 1,38

Ewangelia z komentarzem. Najważniejsze „tak” w historii świata
Gość Niedzielny

Najważniejsze „tak” w historii świata. Moment, w którym, jak pisał papież Benedykt XVI, Stwórca oddał się w ręce stworzenia na zawsze. Trudno wyobrazić sobie, co działo się wtedy we wszechświecie. Jedno słowo, z którego Bóg uczynił życie. Czym jest ta scena dla mnie? Decyzja Maryi zawsze zostanie dla nas tajemnicą. Możemy ją kontemplować. Wielu świętych odkrywało w tej tajemnicy autentyczną miłość, którą Maryja przyjęła i przekazała. Prosta izraelska dziewczyna ponad dwa tysiące lat temu rozpoczęła misję, która trwa do dzisiaj i jest naszym prawdziwym dziedzictwem. Najcenniejszym. Żadne dziedzictwo nie jest w stanie dorównać temu, które przekazała światu Maryja w chwili zwiastowania.