Słowa Najważniejsze

Środa 24 sierpnia 2022

Czytania »

ks. Jerzy Szymik

|

24.08.2022 00:00 GN 33/2022 Otwarte

Jezus jest drabiną łączącą ziemię z niebem

J 1,45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Zobaczysz jeszcze więcej niż to.
J 1,50b

Ewangelia z komentarzem. Jezus jest drabiną łączącą ziemię z niebem
Gość Niedzielny

Patriarcha Jakub w drodze do Charanu zatrzymał się na nocleg w miejscu zwanym Luz, potem Betel. Za podgłówek posłużył mu kamień. „We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy się wspinali i schodzili po niej na dół” (Rdz 28,12). Jezus nawiązuje do tamtego wydarzenia, kiedy w rozmowie z Natanaelem mówi do uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. To On bowiem i Jego krzyż są drogą zbawienia, drogą aniołów pracujących dla sprawy zbawienia między niebem i ziemią. Jezus jest drabiną łączącą ziemię z niebem.