Słowa Najważniejsze

Środa 17 sierpnia 2022

Czytania »

ks. Jerzy Szymik

|

17.08.2022 00:00 GN Otwarte 32/2022

Liczę na denara

Mt 20, 1-16

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.

Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?
Mt 20,15b

Ewangelia z komentarzem. Liczę na denara
Gość Niedzielny

W przypowieści pojawia się pięć grup robotników. Zaczynają one pracę o pięciu różnych porach, według naszego podziału doby: o 6.00, o 9.00, o 12.00, o 15.00, o 17.00. Praca kończy się zapewne ok. godz. 19.00. Głównymi bohaterami są tu grupy pierwsza (13 godzin pracy) oraz piąta (2 godziny pracy). I właśnie ta dysproporcja przepracowanych godzin (pierwsi pracowali 6 i pół razy więcej) przy równości płacy (denar) jest przyczyną szemrania pierwszych. Ciekawe byłoby też poznać zachowanie grup środkowych. Czy mógł np. wybuchnąć konflikt między grupą drugą a czwartą? Biblia Nawarska puentuje: „Przypowieść uczy nas nie osądzać Boga, lecz przyjmować Jego dary i dziękować Mu”. A ja? Liczę na denara.