Słowa Najważniejsze

Wtorek 23 sierpnia 2022

Czytania »

Judyta Syrek

|

23.08.2022 00:00 GN 33/2022 Otwarte

Nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia i wiary

Mt 23, 23-26

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.
Mt 23,23

Ewangelia z komentarzem. Nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia i wiary
Gość Niedzielny

Prawo i sprawiedliwość to wyrazy, które w Starym Testamencie były ze sobą połączone. W tym zestawieniu bardzo często sprawiedliwość stanowiła tylko pozór, była zewnętrznie poprawna. Nie porządkowała jednak człowieka wewnętrznie i nie dawała mu pokoju. Jezus wyraźnie pokazuje, że nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia i wiary. Tylko w tym zestawieniu sprawiedliwość jest skuteczna i zgodna z duchem chrześcijaństwa. Tylko wówczas, gdy człowiek nie koncentruje się na tym, co mają zrobić inni, ale stawia wymagania sobie i z miłością podejmuje działanie, świat staje się sprawiedliwy. Miłosierdzie i wiara stwarzają przestrzeń, w której sprawiedliwość może się w pełni urzeczywistnić. Co dla nas znaczy sprawiedliwość i czy to nasze rozumienie niesie światu pokój?