Słowa Najważniejsze

Wtorek 16 sierpnia 2022

Czytania »

Judyta Syrek 

|

16.08.2022 00:00 GN Otwarte 32/2022

Bóg decyduje, komu dać pierwszeństwo

Mt 19, 23-30

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».

Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».

Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

U Boga wszystko jest możliwe. (…) Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
Mt 19,26.30

Ewangelia z komentarzem. Bóg decyduje, komu dać pierwszeństwo
Gość Niedzielny

Kiedy słyszę ten fragment z Ewangelii, przypomina mi się anegdota ojca Badeniego o orszaku, który prowadzi św. Piotr. Na pierwszym miejscu, przed wszystkimi, idą biskupi i księża, a na końcu prostytutki. Święty Piotr zostaje z tyłu i osobiście zaczyna prowadzić te upokorzone kobiety do Boga. W jednej chwili wśród uczestniczących w orszaku powstaje zamieszanie. Wszyscy pytają, co się dzieje, na co św. Piotr odpowiada: „Proszę zrobić przejście. Panie przodem”. Ojciec Badeni pytał na koniec tej anegdoty: czy prostytutka może być lepsza od hierarchów Kościoła? Nie o bycie lepszym lub gorszym chodzi w tej opowieści. Ale o to, że miłosierdzie Boga jest nieskończone i że „u Boga wszystko jest możliwe”. Bóg jest Drogą, Prawdą i Życiem. On decyduje, komu dać pierwszeństwo.