Słowa Najważniejsze

Poniedziałek 22 sierpnia 2022

Czytania »

Andrzej Macura

|

22.08.2022 00:00 GN 33/2022 Otwarte

Dobro czy zło są tym, czym są

Mt 23, 13-22

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współ wyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi.
Mt 23,13

Ewangelia z komentarzem. Dobro czy zło są tym, czym są
Gość Niedzielny

Dziwna postawa. Nic dziwnego, że Jezus ją krytykuje. To wymyślanie różnych sposobów, by „tak” zinterpretować jako „nie” i odwrotnie. Jak przy takim podejściu do przykazań osiągnąć królestwo Boże? Jak skutecznie zachęcić innych, by zechcieli tą drogą pójść? Skoro „nie” lub „tak” nie zależy tego, co się mówi, to wszystko jest jedną wielka obłudą. Jeśli się chce, usprawiedliwić można każde draństwo. I każde dobro, choćby ze względu na jakieś prawdziwe czy urojone „drugie tła”, uznać można za podłość.

Tak było w religijności faryzeuszy. Musimy jednak się strzec, by podobnej obłudy nie było w naszym życiu. Dobro czy zło są czym są niezależnie od tego, czy czynię je ja, czy mój przeciwnik.