Słowa Najważniejsze

Sobota 27 sierpnia 2022

Czytania »

Magdalena Jóźwik

|

27.08.2022 00:00 GN 33/2022 Otwarte

Czy chociaż ten jeden talent próbujemy pomnożyć?

Mt 25,14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Mt 25,19

Ewangelia z komentarzem. Czy chociaż ten jeden talent próbujemy pomnożyć?
Gość Niedzielny

Ciekawe jest to, jak łatwo przychodzi skupiać się nam na tym, czego nie mamy. Pewnie to coś naturalnego w człowieku, dzięki czemu szukamy, tworzymy, wymyślamy swoją rzeczywistość, popchnięci pragnieniem czegoś więcej. Jezus w przypowieści o talentach ratuje nas od popadnięcia w apatię czy rezygnację z powodu naszych braków. Łatwo bowiem wpadamy w bezczynność, twierdząc, że nie mamy możliwości, żeby coś zrobić, bo brakuje nam takich czy innych środków. A tymczasem dwa talenty biorą się z jednego, cztery z dwóch, dziesięć z pięciu, które zostały puszczone w obieg. Pytanie tylko, czy chociaż ten jeden talent próbujemy pomnożyć…