Słowa Najważniejsze

Piątek 19 sierpnia 2022

Czytania »

Paweł Lis 

|

19.08.2022 00:00 GN Otwarte 32/2022

Każda odpowiedź Chrystusa może uzdrawiać, nawet jeśli ktoś prowokuje

Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

On mu odpowiedział…
Mt 22,37

Ewangelia z komentarzem. Każda odpowiedź Chrystusa może uzdrawiać, nawet jeśli ktoś prowokuje
Gość Niedzielny

Znowu wystawiają Go na próbę, a On odpowiada im grzecznie, można wręcz podejrzewać, że z jakąś dziecinną naiwnością. Jednak to nie naiwność, a kolejna szansa, aby niedowiarkom otworzyć oczy. Często ludzie podejrzewają Jezusa o naiwność i zarzucają Mu pakowanie się w kłopoty. On jest ponad tym wszystkim. Właśnie te rozmowy to te same próby ocalania ludzi jak trędowatego, opętanego, chorego, zagubionego. Każda odpowiedź Chrystusa może uzdrawiać, nawet jeśli ktoś prowokuje. Wiemy już, że w każdym człowieku możemy spotkać Jezusa. Tak samo inni mogą spotkać Go w nas. Jeśli tak jest, bierzmy z Niego przykład i dajmy czasami się sprowokować.