Słowa Najważniejsze

Poniedziałek 14 marca 2022

Czytania »

Andrzej Macura

|

14.03.2022 00:00 GN 10/2022 Otwarte

Zostaniemy potraktowani tak, jak sami traktujemy innych

Łk 6, 36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. Łk 6,38

Ewangelia z komentarzem. Zostaniemy potraktowani tak, jak sami traktujemy innych
Gość Niedzielny

Bądźcie miłosierni – wzywa nas dziś Jezus. Nie sądźcie, nie potępiajcie, a raczej odpuszczajcie ludziom ich winy; bądźcie łaskawi, wielkoduszni i hojni w świadczonym bliźnim dobru. To wielkie wyzwanie. Na pewno nieraz trudne w realizacji. Ale przecież chrześcijanin nie może być tylko przyzwoitym człowiekiem, który za dobro płaci dobrem, ale za zło odpłaca złem. My możemy być w swoim miłosierdziu, dobroci i łaskawości wobec ludzi jak sam Bóg. Nie opłaca się? Nieprawda, bardzo się opłaca. Przecież Jezus zapowiada, że zostaniemy potraktowani tak, jak sami traktujemy innych ludzi. Także w dzień Bożego sądu.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google