Słowa Najważniejsze

Poniedziałek 7 marca 2022

Czytania »

Andrzej Macura

|

07.03.2022 00:00 GN 9/2022 Otwarte

To ważne: na końcu czasów Bóg zapyta nas o miłość

Mt 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mt 25,46

Ewangelia z komentarzem. To ważne: na końcu czasów Bóg zapyta nas o miłość
Gość Niedzielny

To ważne: na końcu czasów Bóg zapyta nas o miłość. Tę okazaną bliźniemu i tę zaniedbaną. Nie chodzi o puste deklaracje, ale o konkret: stosunek do głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych i tych, którzy znaleźli się w więzieniu. I pewnie jeszcze o wielu innych, doznających różnorakich braków. Liczy się to, co zrobimy, i konkret naszej wobec nich bezczynności. Koniecznie trzeba też zauważyć, że Jezus nie zapyta tylko po to, aby pobudzić do refleksji. To będzie sąd, po którym jedni „pójdą na karę wieczną”, inni „do życia wiecznego”. To jest nie tak, że mogę żyć, jak mi się podoba, bo Bóg i tak weźmie mnie do nieba. Ma znaczenie dla mojej wieczności, jak żyję.

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google