Słowa Najważniejsze

Sobota 19 marca 2022

Czytania »

Magdalena Jóźwik

|

19.03.2022 00:00 GN 10/2022 Otwarte

Józef

Mt 1,16.18-21.24a

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Mt 1,24

Ewangelia z komentarzem. Józef
Gość Niedzielny

Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, który wypełnianie woli Bożej rozumie jako przestrzeganie przepisów Prawa. Kieruje się tym w sposób naturalny, bez zbędnych dywagacji. I w tym posłuszeństwie wobec Prawa zostaje poprowadzony dalej, by zrozumieć głębszy wymiar sytuacji, w której znaleźli się razem z Maryją. Posłuszne wypełnianie woli Bożej przez zachowywanie Prawa przygotowało go do zaufania Bogu w sytuacji przerastającej jego sposób pojmowania rzeczywistości. Józef jest człowiekiem sprawiedliwym – ufającym Bogu, posłusznym, przyjmującym z wiarą nawet absolutnie niezrozumiałą dla siebie rzeczywistość. 

Ewangelię z komentarzem znajdziesz również na naszym kanale SPOTIFY. Obserwuj, by niczego nie przegapić.

Znajdziesz nas także w Podcastach Google