Cytat na dziś

Niedziela 3 Lipca 2022 r.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen [Ga 6,18]

Poniedziałek 4 Lipca 2022 r.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię [Ps 145,2]

Wtorek 5 Lipca 2022 r.

Nasz Bóg jest w niebie,  czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieła rąk ludzkich [Ps 115,3-4]

Środa 6 Lipca 2022 r.

Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość [Oz 10,12]

Czwartek 7 Lipca 2022 r.

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie [Mt 10,7]

Piątek 8 Lipca 2022 r.

Drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy [Oz 14,10]

Sobota 9 Lipca 2022 r.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie [Mt 10,32]